We are distributing energy to our country...

about-sm
Demiröz

About Us

Demiröz Engineering has been operating since 2015 to undertake all kinds of electrical contracting works and to construct electricity transmission lines. Our company has been in the industry for 3 generations. We take pride in being part of the 40-year journey from the first generation, our elders who were part of the sector under TEK (Turkish Electricity Authority) in 1970, to the privatization of the sector up to the present day, benefiting from their experiences. As the first generation, we are part of a long-term process spanning from our grandfathers to our fathers as the second generation, and to us as the latest generation. By prioritizing customer satisfaction and continuity, we are strengthening Demiröz Engineering on solid foundations with the support of our expert team, positioning ourselves stronger in the industry day by day.

Human Resources

We believe that each individual has unique qualities and that matching these qualities with the requirements of the job plays an important role in ensuring their satisfaction. Therefore, we strive to create a COMPETENCY-BASED Human Resources system to ensure that the qualifications required for the job match the characteristics of our employees. Competency is defined as the technical knowledge, skills, and behaviors that determine our approach to work and our environment, necessary for performing a job in the best possible way. Within this framework, we have identified all the competencies required for Demiröz Engineering Inc. We prioritize the development of employees' competencies related to their jobs for determining training needs and planning, career development, and compensation adjustments.

Our PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM aims to observe the efforts and developments of employees in the competencies related to their tasks. The purpose of the performance system is to provide constructive feedback for all managers and employees to facilitate their personal development. The performance evaluation process takes place every four months throughout the calendar year and is conducted three times a year. Each employee's performance is first evaluated by themselves and then jointly evaluated by other managers. During the PERFORMANCE EVALUATION process, relevant managers conduct PERFORMANCE DISCUSSIONS with all our employees and create or renew DEVELOPMENT PLANS for the next performance period. By the end of the year, the average of all performance scores determines the annual performance score. Based on these scores, the names of our employees are automatically placed in the relevant areas of the 9-box model. Accordingly, salary increases, bonuses, and other rewards are determined. Our goal is to ensure that each of our employees receives fair recognition for their efforts.

For Job Applications: Click Here

Partners

Demiröz Akademi

   Demiröz Mühendislik A.Ş. olarak her bir insanın kendine özgü nitelikleri olduğunu ve sahip olunan bu niteliklere uygun işi yapmasının onun memnuniyetini sağlamada önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle tüm İnsan Kaynakları sistemimizi, işin gerektirdiği niteliklerle çalışanlarımızın sahip olduğu özelliklerin eşleşmesini sağlamak üzere YETKİNLİK ODAKLI oluşturmaya gayret ediyoruz. Yetkinliği, bir işin en iyi şekilde yapılması için gerekli olan, işe ilişkin teknik bilgi, beceri ve işin yapılması sırasında işe ve çevremize yaklaşım biçimimizi belirleyen davranışlar olarak tanımlıyoruz. Bu çerçevede Demiröz Mühendislik A.Ş. için gerekli tüm yetkinlikleri belirledik. Temel İnsan Kaynakları uygulamalarımız olan eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimlerin planlaması için, kariyer planlama ve ücret düzenlemesi için çalışanlarımızın yaptığı işlerle ilgili yetkinliklerinin gelişimine önem veriyoruz. Demiröz Mühendislik A.Ş. için belirlediğimiz yetkinliklerle ilgili daha detaylı tanımlamalar için PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMLARINIZI inceleyebilirsiniz.
 
   PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİMİZ, çalışanların yaptıkları görevlerle ilgili yetkinliklerde gösterdikleri çaba ve gelişmeleri gözlemeyi amaçlar. Performans sisteminin amacı tüm yönetici ve çalışanların, kişisel gelişimlerini sağlamak için yapıcı geribildirimde bulunmaktır. Performans değerlendirme süreci, ilgili takvim yılının her dört ayında bir gerçekleşir ve yılda üç kez yapılır. Her bir çalışanın performansı önce kendisi tarafından daha sonra diğer yöneticileri tarafından beraberce değerlendirilir. PERFORMANS DEĞERLENDİRME sürecinde, ilgili yöneticiler tüm çalışanlarımızla PERFORMANS GÖRÜŞMESİ yapar ve bir sonraki performans dönemi için GELİŞİM PLANI oluştur veya yeniler. Yıl sonuna kadar yapılan tüm performans puanlarının ortalaması alınarak yıllık performans puanı belirlenir. Bu puanlara göre çalışanlarımızın isimleri 9 kutu modelindeki ilgili alanlara otomatik olarak düşer. Bu oluşan kutulara göre de zam, prim ve sair ödüller tespit edilir. Tüm amacımız, her bir çalışanımızın gayret lerinin karşılığını adil bir şekilde almasıdır.

 

İş Başvurusu İçin: TIKLAYIN